Charles Hela

Fixer, you have a problem, any problem, I fix it.

Description:

32 jaar oud.
Exelleert in vechten, zowel range als close combat.
Heeft emotionele problemen door zijn verleden.
Is er militaristisch, maar heeft problemen met authoriteit als deze als niet legitiem wordt geacht.
Hij heeft een reputatie onder veiligheids bedrijven en het leger, als een erg capabele officier, maar met issues met “verkeerde” authoriteit. Dit komt vaak goed aan onder voetsoldaten en like minded officieren, maar erg slecht onder de officieren die de stempel volgen.
Pic

Bio:

Verloor zijn ouders, beide militaire officieren, tijdens mysterieuze omstandigheden. Hij iz toen bij zijn grootvader ingetrokken, een gepensioneerde generaal. Hij is nog steeds niet over het verlies van zijn ouders en kropt al zijn emoties altijd op. Zijn grotvader heeft hem op een militaire kosschool gezet, waar hij exelleerde en een sterke sens of duty naar de mensheid heeft ontwikkeld. ZIjn major was officier/leider, met een minor in medicine Na zijn school is hij bij privee beveiligings bedrijven gegaan omdat die hem hebben gerecruit.

Bij het eerste bedrijf waar hij werkde ging het jaren goed, en heeft hij zelfs de rang van kapitein behaald. Na een overplaatsing ging er iets mis, hij ervaarde zijn werk niet als beveiliger, maar als slavendrijven en probeerde aan de bel te trekken. Dit leide tot zijn ontslag. Bij elk bedrijf waar hij voor heeft gewerkt kwam vroeg of laat een etisch probleem. Doordat hij een sterke sens van duty, tegenover de mensheid, neit zijn officieren, wordt hij vaak uiteindelijk ontslagen.

Over de jaren heeft hij veel ervaring opgedaan. Al zijn geld heeft hij gespaard en uitgegeven aan een custom made warsuit, deze bevat een schaal aan uitrustingen:
- Armor: zorgt voor beschrerming tegen kogels en andere projectielen
- Medkit: Medische kit met pleister spray, stabilizerende medicijnen, antibiotica, antivirale, verband, medische analyzator
- Combat knife: zit aan de riem achter op de rechter heup. Op de “onderriem”, hij is dus ook aan op het uniform zonder de suit.
- Service pistol: zit aan de riem op de rechter heup. Op de “onderriem”, hij is dus ook aan op het uniform zonder de suit.
- Built in computer systeem: zit built in de suit.
+Heeft camera connectie mogelijkheden.
+Assist aiming
+Torches for light
+Ingebouwde comms system
+Hoge CPU capaciteit, die alleen tot maximale power wordt gebruikt tijdens de hevigste gevechten om alle data te verwerken.
-Built in secret knife: In de armor plate van de linker arm zit een spring loaded combat knife.
-Exoskelet: Ingebouwd voor extra kracht en snelheid.
- Built in enviromental controle: Computer houdt optimale temperatuur en condities aan in de suit voor de drager. Deze kan ook, tegen vacuum of gifgas, helemaal worden afgesloten, of filter gebruiken. Dit heeft wel een gelimiteerde duur.

Charles Hela

TnC thijsvanlenthe FrederickWhent